Košice Open 2014                                                     

31. máj - 1. jún 2014

 

KOŠICE OPEN 2014 je za nami! Naša vďaka patrí všetkým súťažiacim, trénerom, porotcom, návštevníkom, sponzorom a všetkým, ktorí nám pomohli zorganizovať toto podujatie.

Tešíme sa na nasledujúci ročník Košice Open!  

                    

 

   Miesto konania: Spoločenský pavilón, Trieda SNP 61, Košice    

 

 

Súťažte s najlepšími pármi sveta !